webblog ของผู้มีบุตรยากจริงๆ

.....สาระและเนื้อหาที่เกิดขึ้นใน webblog แห่งนี้ มีแรงบันดาลใจจากตัวเอง เพราะตัวเองได้เจอกลุ่มคนไข้ที่มาปรึกษาเรื่องมีบุตรยากในร้านยา เห็นความหวังลึกๆ ของคนกลุ่มนี้ ที่ต้องการมีบุตร และเนื่องจากตัวเองจบด้านเภสัชศาสตร์ มีความคุ้นเคยกับสมุนไพรและยาต่างๆ มากมาย จึงพยายามศึกษาถึงสาเหตุ วิธีการรักษา รวมถึงการปฏิบัติตัวเพื่อเพิ่มเทคนิคและโอกาสในการมีบุตรหรือความสำเร็จในการตั้งครรภ์ ซึ่งสำหรับผู้มีบุตรยาก ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและควรรู้อย่างยิ่งครับ....ข้อมูล ณ วันที่ 14/08/2557

และจากความรู้ที่ได้จากการอ่านบทความ งานเขียนหรืองานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหามีบุตรยาก ผมได้พยายามค้นคว้าเรียบเรียงและถอดความให้ทุกท่านได้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น.....หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ต่างๆ ที่อยู่บนหน้าเวบเพจแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าและจำเป็นแก่ร่างกาย โดยอยู่ในกรอบของแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดต่อไป.....

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

เรื่องกล้วยๆ (อสุจิยิ่งเยอะ โอกาสมีบุตรยิ่งสูง ปรี๊ด!!!)


         เรื่องกล้วยๆ ที่ไม่กล้วยก็คือการมีปัญหาในการมีบุตรยาก ซึ่งในประเทศสิงคโปร์ได้ทำการศึกษาในผู้ชายที่มีจำนวนอสุจิน้อย โดยให้กินผู้ชายที่มีบุตรยากรับประทานกล้วยทุกๆ  3 วัน (A Singapore-based urological expert says that a man can increase his fertility by eating bananas regularly every 3 days.)พบว่ากล้วยสามารถเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ โดยมันไปเพิ่มจำนวนของอสุจิ (can increase sperm count ) นอกจากกล้วยแล้วยังพบใน เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มันฝรั่ง สปาเก็ตตี้ อาหารทะเล ซึ่งสารอาหารที่พบคือ magnesium  นั่นเอง (แต่กล้วยมีมากกว่านี้ครับ)

          Low sperm count (Normal Sperm count : 20 million / milliliter  to 120 million / milliliter) เป็นภาวะที่ทำให้คุณภาพของน้ำกาม (semen) ลดลง จากการศึกษายังพบอีกว่า ถ้าปริมาณหรือจำนวนของอสุจิน้อย นั่นหมายถึง อสุจิอาจจะมีรูปร่างและการเคลื่อนไหวของตัวมันก็ผิดปกติไปด้วย (may also show significant abnormalities in sperm morphology and motility ) ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของผู้ชายที่มีภาวะเป็นหมัน ทำให้มีบุตรยากครับ 

          ในอดีตที่ผ่านมาพบว่า ผู้ชายที่มีบุตรยากหรือเป็นหมัน คือ ผู้ชายที่มีอสุจิน้อยกว่า 20 ล้านตัวต่อน้ำกาม 1 มิลิลิตร แต่เมื่อเร็วๆนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่านี้ใหม่ โดย ผู้ชายที่มีบุตรยากหรือเป็นหมัน คือ ผู้ชายที่มีอสุจิน้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อน้ำกาม 1 มิลิลิตร ซึ่งภาวะหมันดังกล่าวอาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ครับ เช่น ภาวะฮอร์โมนเพศต่ำ (Hypogonadism) ยา แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ แรงกระแทกที่เกิดกับอัณฑะ เช่น การขี่จักรยาน การขี่ม้า หรือจากความผิดปกติอื่นๆ เช่น เป็นคางทูมที่มีการอักเสบที่อัณฑะ ภาวะติดเชื้อ การอุดตันของท่อนำอสุจิ เป็นต้น ซึ่งการรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่ โดยเลือกวิธีการรักษาแตกต่างกันไป

        จำแนกให้เห็นชัดเจนก็ตามนี้เลยครับ.....

Causes of low Sperm Count:
 1. อัณฑะอยู่ในสภาพที่ร้อน (Overheating, working in High temperature zone)
 2. ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ (Urological & Endocrine disorder:  Varicocele and chronic infection in Urinary   tract. Endocrine dysfunction such as Isolated gonadotropin deficiency, cushing syndrome, hyperprolactinemia, Hemochromatosis, Panhypopituitarism, development and structural defects, Klienfelter syndrome, XX male syndrome, Isolated FSH deficiency, Congenital adrenal hyperplasia, Hyperprolactinemia, estrogen administration, Development and structural defects, Germinal cell aplasia, Cypt-orchidism)
 3. ขาดสารอาหารหรือวิตามินบางตัว (Nutrition & Vitamin Deficiency : vitamin C, selenium, zinc, and folate)
 4. การได้รับเคมีบำบัด ภาวะอ้วน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การได้รับโลหะหนักหรือปัจจัยอื่นจากสภาพแวดล้อม  (Chemotherapy, Obesity, Smoking, Alcohol drinking, Exposure to Heavy metals and other environmental factors.)
 5. โรคจิตประสาท อารมณ์กังวลหรือภาวะซึมเศร้า (Psychological  : Mental Stress, Anxiety and Depression.)
          จากการศึกษาต่อในผู้ชายอายุระหว่าง 15 - 50 ปี พบว่าประมาณ 6 เปอร์เซนต์ของประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก  ซึ่งสาเหตุของปัญหามีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งถ้าผู้ชายต้องการมีลูกให้ได้เร็วหรือต้องการที่จะรักษาภาวะมีบุตรยาก ก็ควรหันมารับประทานกล้วยเป็นประจำทุกวันนะครับ เพราะกล้วยสามารถทำให้คุณมีบุตรได้จริงๆ  (This is because bananas can increase male fertility)

          ด้วยเหตุที่ว่ากล้วยมีปริมาณของโพแทซเซียมสูงและเกลือโซเดียมต่ำ มันจึงเป็นประโยชน์ต่อหัวใจ โดยภายหลังองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา(US FDA ) แนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงรับประทานกล้วยทุกวัน โดยอนุญาตให้โรงงานผลิตอาหารที่ทำมาจากกล้วยสามารถระบุในฉลากอาหารว่า กล้วยสามารถลดความดันโลหิตและเส้นเลือดในสมองแตกได้ (reduce the risk of blood pressure and stroke) 

          นอกจากนี้ จาการค้นคว้าเพิ่มเติมภายหลังพบว่าผู้ชายที่รับประทานกล้วยสามารถเพิ่มศักยภาพของอสุจิทั้งจำนวน รูปร่างและการเคลื่อนที่ โดยหนึ่งในสารอาหารที่พบในกล้วยคือ อาร์จินีน (Arginine) 

        อีกตัวที่น่าสนใจคือ แอล-คาร์นิทีน (L-CARNITINE) พบมากในกล้วย(are high in bananas)
แอล-คาร์นิทีน เป็นกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่พบในเสปิร์มที่แข็งแรง (This amino acid is found in high concentrations in healthy sperm) โดยมันไปเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนที่ของเสปิร์มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Proven to significantly increase the percentage of highly motile sperm) .

        ในส่วนของแพทย์และนักผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพศศึกษา (Doctors and sexology experts) ได้กล่าวถึงภาวะที่ส่งเสริมให้คู่สามีและภรรยา สามารถมีบุตรได้ง่าย ซึ่งประกอบด้วยสาระต่างๆ ดังนี้
 • ดื่มน้ำเปล่ามากๆๆๆ (Drink plenty of water)  โดยพบว่าการดื่มน้ำมากๆ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนของสเปิร์มและยังช่วยปรับสภาพของร่างกายให้แข็งแรง นอกจากน้ำจะมีราคาถูกแล้ว มันยังสามารถเพิ่มจำนวนอสุจิที่มีอยู่น้อยๆ ของคุณได้อย่างดีครับ
 • หยุดดื่มแอลกอฮอล์ หยุดสูบบุหรี่ และสิ่งต่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ( ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา มันจะลดคุณภาพของสเปิร์ม  เพราะฉะนั้นควรงดสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดครับ
 • หลีกเลี่ยงภาวะความเครียด จากการศึกษาพบว่า ภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้าหรือภาวะวิตกกังลว สามารถลดคุณภาพของเสปิร์ม ทำให้มีบุตรยากขึ้นครับ
นี่เป็นคำแนะนำในการรับประทานกล้วยต่อวัน ซึ่งกล้วยแต่ละสายพันธ์หรือแต่ละแหล่งที่ปลูกอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย

เนื้อกล้วย 126 กรัม หรือ 0.28 ปอนด์ (กล้วยไข่ประมาณ 3 ผล, กล้วยน้ำว้าประมาณ 2 ผล, กล้วยหอมประมาณ 1 ผล ซึ่งทานเกินกว่าที่ระบุได้จะดีมากๆ จะได้มีลูกง่ายๆ )

ซึ่งกล้วย 126 กรัม ประกอบ Total Fat = 0 g; Cholesterol = 0 g; Calories = 110
Potassium = 400 mg (10% of daily recommended value)
Dietary Fiber = 4 g (16% of daily recommended value)
Sugar = 14.8 g; Protein = 1 g (2% of daily recommended value)
Vitamin C = 16% of daily recommended value
Vitamin B6 = 20% of daily recommended value

รู้อย่างนี้ไปซื้อกล้วยมาทานโลด .....ทานทุกวัน มีลูกดกเหมือนอย่างกล้วยนะครับ......คริคริ

ข้อมูลจาก : http://www.oligospermia.com/        

6 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 มีนาคม 2556 14:15

  ขอบคุณค่ะ เดียวจะชื้อกล้วยหอมมาใหญ่แฟนกินทุกวันแล้ว

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ27 มีนาคม 2556 08:12

  ตั้งแต่พรุ่งนี้จะไปถอยกล้วยหอมมากินสักวันละหวีเลย คริ คริ แค่อยากมีน้ำออกเยอะๆ แฟนผมเขาชอบครับ ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17 เมษายน 2556 09:48

  ดีครับ ผมอยากมีน้ำเยอะ ๆ ครับ ตอนช่วยตัวเองจะได้มีน้ำหล่อลื่นและทำได้หลาย ๆ รอบเหมือนในหนังคับ เพิ่งรุ้ว่ากล้วยทำได้ขนาดนี้

  ตอบลบ
 4. คบกับแฟนมา7-8ปีไม่เคยติด ไม่รู้ว่าเป็นหมันหรือป่าว แต่ผมสูบบุหรี ไม่กินผักด้วย แต่ตอนนี้อยากมีมากแต่ไม่มีเลย ควรกินผักกะเลิกบุหรีใช่มั้ยครับ

  ตอบลบ
 5. คบกับแฟนมา7-8ปีไม่เคยติด ไม่รู้ว่าเป็นหมันหรือป่าว แต่ผมสูบบุหรี ไม่กินผักด้วย แต่ตอนนี้อยากมีมากแต่ไม่มีเลย ควรกินผักกะเลิกบุหรีใช่มั้ยครับ

  ตอบลบ